ŽÊ^’ñ‹ŸF n047(’²®’†) ŽÊ^’ñ‹ŸF n047(’²®’†) Obregonia denegrii Obregonia denegrii Opuntia (Chumbera) Opuntia (Chumbera) Obregonia denegrii Date: 1996 November 5 Location: Tamaulipas Obregonia denegrii clearly thrives... Obregonia denegrii Date: 1996 November 5 Location: Tamaulipas Obregonia denegrii clearly thrives... Obregonia prosí o soucit Obregonia prosí o soucit Obregonia denegrii Fric Commonly known as the Artichoke Cactus it's l isted in CITES Appendix 1 due... Obregonia denegrii Fric Commonly known as the Artichoke Cactus, it's l isted in CITES Appendix 1 due... Obregonia denegrii v. prerovskyana Obregonia denegrii v. prerovskyana This choice and very distinctive cactus comes from Mexico. It is slow growing and needs to be... This choice, and very distinctive, cactus comes from Mexico. It is slow growing and needs to be... Foto de Cacto alcachofa Peyotillo Obregona Obregonita - http://rschoi.com.ne.kr/ Foto de Cacto alcachofa, Peyotillo, Obregona, Obregonita - http://rschoi.com.ne.kr/ Obregonia - ochrana přírody na mexický způsob Obregonia - ochrana přírody na mexický způsob Форма кактуса чем-то напоминает артишок отсюда и название. Небольшие цветы появляются на самой... Форма кактуса чем-то напоминает артишок , отсюда и название. Небольшие цветы появляются на самой... Obregonia – tahle ještě přežívá - ale jak dlouho… Obregonia – tahle ještě přežívá - ale jak dlouho… Lesen Sie auch meine anderen Wochenberichte ! Lesen Sie auch meine anderen Wochenberichte ! Obregonia denegrii v. prerovskyana Obregonia denegrii v. prerovskyana Photo 1. Obregonia denegrii cv. Photo 1. Obregonia denegrii cv. Obr. 6 – Obregonia denegrii Obr. 6 – Obregonia denegrii Obregonia denegrii Common Name(s): Artichoke Cactus Synonym: Ariocarpus denegrii Strombocactus... Obregonia denegrii Common Name(s): Artichoke Cactus Synonym: Ariocarpus denegrii, Strombocactus... Proč ale o této kytce píšeme? Vláďa totiž zjistil (a pro naše čtenáře digitálně zachytil) zajímavou... Proč ale o této kytce píšeme? Vláďa totiž zjistil (a pro naše čtenáře digitálně zachytil) zajímavou... ŽÊ^’ñ‹ŸF n011(’²®’†) ŽÊ^’ñ‹ŸF n011(’²®’†) Obregonia denegrii v. prerovskyana Obregonia denegrii v. prerovskyana Text: Pavel Pavlíček e-mail: pavlicek@chrudim.cz Foto: Vladimír Basovník e-mail: bavl@centrum.cz Text: Pavel Pavlíček e-mail: pavlicek@chrudim.cz Foto: Vladimír Basovník e-mail: bavl@centrum.cz Самый маленький кактус Блоссфельдия крошечная ( Blossfeldia liliputana ) Часто встречающийся в горах... Самый маленький кактус Блоссфельдия крошечная ( Blossfeldia liliputana ) Часто встречающийся в горах... Two plants of Obregonia denegrii which grows here with Ariocarpus trigonus and Astrophtum... Two plants of Obregonia denegrii , which grows here with Ariocarpus trigonus , and Astrophtum... Obregonia denegrii v. prerovskyana Obregonia denegrii v. prerovskyana Обрегония - Obregonia denegrii Обрегония - Obregonia denegrii Название: Obregonia denegrii Fric 1925 Автор: Растение и фотография из коллекции Дмитрия Демина.... Название: Obregonia denegrii Fric 1925 Автор: Растение и фотография из коллекции Дмитрия Демина.... Slideshow Share image « « Artichoke cactus mature form » Slideshow Share image « « Artichoke cactus mature form »
Следующая »
Расширенный поиск