SEOUL 1988 6 huy chương vàng và 4 kỷ lục thế giới. Kristin Otto người Đông Đức là phụ nữ... SEOUL 1988 6 huy chương vàng và 4 kỷ lục thế giới. Kristin Otto người Đông Đức là phụ nữ... Одной из героинь Олимпиады стала пловчиха из ГДР Кристин Отто завоевавшая 6 золотых медалей. Лишь... Одной из героинь Олимпиады стала пловчиха из ГДР Кристин Отто, завоевавшая 6 золотых медалей. Лишь...
Расширенный поиск