ŽÊ^’ñ‹ŸF n047(’²®’†) ŽÊ^’ñ‹ŸF n047(’²®’†) Opuntia (Chumbera) Opuntia (Chumbera) Obregonia denegrii Obregonia denegrii Obregonia denegrii Date: 2002 June 3 This Mexican species is most distinctive. I grew this plant... Obregonia denegrii Date: 2002 June 3 This Mexican species is most distinctive. I grew this plant... Obregonia denegrii Date: 1996 November 5 Location: Tamaulipas Obregonia denegrii clearly thrives... Obregonia denegrii Date: 1996 November 5 Location: Tamaulipas Obregonia denegrii clearly thrives... Obregonia denegrei Phoca Gallery Home Obregonia denegrei Phoca Gallery Home Obr. 6 – Obregonia denegrii Obr. 6 – Obregonia denegrii O. denegrii O. denegrii Fotoarchiv 2001 - 2005 Fotoarchiv 2001 - 2005 obr. 497 496 495 491 - Obregonia denegrii - dvě spirály -  8/13 žeber obr. 497, 496, 495, 491 - Obregonia denegrii - dvě spirály, -  8/13 žeber Obregonia denegrii Fric Commonly known as the Artichoke Cactus it's l isted in CITES Appendix 1 due... Obregonia denegrii Fric Commonly known as the Artichoke Cactus, it's l isted in CITES Appendix 1 due... obr. 497 496 495 491 - Obregonia denegrii - dvě spirály -  8/13 žeber obr. 497, 496, 495, 491 - Obregonia denegrii - dvě spirály, -  8/13 žeber Obregonia “ñ•r˜aGŽ’ñ‹Ÿ [‚P] C. A. Butterworth J. H. Cota-Sanchez R. S. Wallace Molecular... Obregonia “ñ•r˜aGŽ’ñ‹Ÿ [‚P] C. A. Butterworth, J. H. Cota-Sanchez, R. S. Wallace, Molecular... Obregonia denegrii v. prerovskyana Obregonia denegrii v. prerovskyana This choice and very distinctive cactus comes from Mexico. It is slow growing and needs to be... This choice, and very distinctive, cactus comes from Mexico. It is slow growing and needs to be... Foto de Cacto alcachofa Peyotillo Obregona Obregonita - http://rschoi.com.ne.kr/ Foto de Cacto alcachofa, Peyotillo, Obregona, Obregonita - http://rschoi.com.ne.kr/ Obregonia denegrii Obregonia denegrii Obregonia prosí o soucit Obregonia prosí o soucit Lesen Sie auch meine anderen Wochenberichte ! Lesen Sie auch meine anderen Wochenberichte ! Obregonia denegrii v. prerovskyana Obregonia denegrii v. prerovskyana Photo 1. Obregonia denegrii cv. Photo 1. Obregonia denegrii cv. ...years old). Larger specimens of various species are available. Please inquire. Neoporteria occulta ...years old). Larger specimens of various species are available. Please inquire. Neoporteria occulta Obregonia denegrii Common Name(s): Artichoke Cactus Synonym: Ariocarpus denegrii Strombocactus... Obregonia denegrii Common Name(s): Artichoke Cactus Synonym: Ariocarpus denegrii, Strombocactus... Obregonia - ochrana přírody na mexický způsob Obregonia - ochrana přírody na mexický způsob ŽÊ^’ñ‹ŸF n011(’²®’†) ŽÊ^’ñ‹ŸF n011(’²®’†) Obregonia denegrii v. prerovskyana Obregonia denegrii v. prerovskyana Obregonia – tahle ještě přežívá - ale jak dlouho… Obregonia – tahle ještě přežívá - ale jak dlouho… Obregonia denegrii Habitat Tamaulipas Mexico Source seed M.G. 1086.3/07.04.02 Age 5 years ... Obregonia denegrii Habitat Tamaulipas, Mexico Source seed M.G. 1086.3/07.04.02 Age 5 years ...
Следующая »
Расширенный поиск